;

ANAR A VERSIÓ MÓBIL

Prohibido menores de 18 años
Servei d'atenció al client

apuestas.kirolbet.es opera a Espanya sota les corresponents llicències atorgades per la Direcció General d'Ordenació del Joc

L'aposta esportiva és un costum arrelat culturalment en la nostra societat però que pot generar problemes a determinades persones que no facin un ús raonable dels nostres serveis. Per això, KIROLBET es compromet a prevenir possibles dependències, complint amb els requeriments legals en el nostre sistema d'apostes i promovent l'aposta responsable.

Atenent a la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc:

 • Els menors d'edat i els incapacitats legalment o per resolució judicial, d'acord amb el que estableixi la normativa civil

 • Les persones que voluntàriament haguessin sol·licitat que els sigui prohibit l'accés al joc, en tant no sol·licitin l'aixecament de la prohibició esmentada, també voluntàriament, aquells que ho tinguin prohibit per resolució judicial, o que hagin estat declarats incapaços, pròdigs, o culpables en procediment concursal, en tant que no siguin rehabilitats.

 • Els accionistes, propietaris, partíceps o titulars significatius de l'operador de joc, el seu personal directiu i empleats directament involucrats en el desenvolupament dels jocs, així com els seus cònjuges o persones amb les quals convisquin, ascendents i descendents en primer grau, en els jocs que gestionin o explotin aquells, amb independència de què la participació en els jocs, per part de qualsevol dels anteriors, es produeixi de manera directa o indirecta, a través de terceres persones físiques o jurídiques.

 • Els directius de les entitats esportives participants o organitzadores respecte de l'esdeveniment o activitat esportiva sobre la qual es realitza l'aposta.

 • Els jutges o àrbitres que exerceixin les seves funcions a l'esdeveniment o activitat esportiva sobre la qual es realitza l'aposta, així com les persones que resolguin els recursos contra les decisions d'aquells.


Regles sobre l'aposta responsable


Si cumpleixes les normes següents, podràs gaudir d'una experiència de joc responsable i basada en l'entrenament:

 • Si decidiu jugar, feu-ho només amb la finalitat de entretenir-vos i si pot ser, en companyia.

 • Establiu un límit de temps i ajusteu-vos-hi.

 • Decidiu quant voleu gastar, guanyeu o perdeu. No canvieu d'opinió.

 • Accepteu la pèrdua com a part del joc. No tracteu de compensar pèrdues amb el joc.

 • No demaneu diners prestats per apostar.

 • No utilitzeu el joc per enriquir-vos.

 • Juga només si estàs relaxat i concentrat

 • No jugueu per evadir-dos de problemes, preocupacions o frustracions.

 • No jugueu si us esteu recuperant d'una altra addicció.

 • No permeteu que els menors de 18 anys participin en activitats de jocs d'atzar.

Prevenció


El joc és una forma d'oci i d'entreteniment, exempta d'objectius econòmics de cap tipus. La pràctica de les apostes ha d'estar sempre sota el llindar del joc responsable, fet que requereix que l'usuari controli el temps i els diners que dedica a aquesta activitat.

KIROLBET ofereix a l'usuari eines que faciliten l'autocontrol per a una pràctica responsable del joc:

Límits d'ingressos i apostes: El meu compte > Límits

A través de l'eina de LÍMITS disponible en el compte d'usuari, aquest podrà determinar l'import màxim dels ingressos i les apostes establert en el període diari, setmanal i mensual. En cas que l'usuari arribi al límit configurat, no se li permetrà la formalització de cap aposta fins que sobrepassi el període fixat.

Autoexclusió: El meu compte > Autoexclusió

L'autoexclusió ofereix a l'usuari l'opció de bloquejar l'accés al compte si considera que pot tenir dificultats per controlar les seves apostes, i constitueix una manera efectiva d'impedir el joc durant un període determinat per ell mateix.

L'usuari podrà autoexcloure's del joc de manera permanent cancel·lant el seu compte: El meu compte > Anul·la el compte

Indicadors de temps

De cara a que l'usuari tingui més consciència i control sobre el temps que dedica a la pràctica del joc, hi ha determinats indicadors de temps:

 • Cronòmetre de sessió: Cada vegada que un usuari inicia la sessió, s'activa de manera automàtica un temporitzador de sessió, visible en tot moment, que facilita l'autolimitació del temps de joc.

 • Darrera connexió: Indica el moment en què l'usuari es va connectar per última vegada amb l'objectiu que aquest prengui consciència de la seva freqüència de joc.

Test


Si sentiu que podeu tenir un problema amb el joc, feu-vos les preguntes següents:

 • Us trobeu sovint recordant experiències passades de joc, planificant la propera vegada que jugareu i/o us plantegeu maneres d'aconseguir diners per jugar?

 • Heu jugat alguna vegada més diners del que havíeu pensat?

 • Intenteu controlar, interrompre o aturar el joc?

 • L'intent d'interrompre o aturar el joc us produeix inquietud o irritabilitat?

 • Jugueu per evadir-vos d'algun problema?

 • Quan jugueu diners, torneu a jugar una altra vegada per recuperar els diners perduts?

 • Creieu que teniu algun problema amb el joc?

 • Financeu la vostra activitat de joc mitjançant diners familiars, préstec, falsificació, frau o robatori?

 • Heu perdut alguna vegada temps de feina o de classe a causa del joc?

 • Heu acudit a algú perquè us ajudi amb els vostres problemes econòmics produïts pel joc?

Com més gran sigui la quantitat de respostes afirmatives, més gran serà la possibilitat que tingueu un problema seriós amb el joc i hauríeu de considerar buscar ajuda.

El joc és una activitat pròpia de l'ésser humà, una forma d'oci i d'entreteniment. No obstant això, cal mantenir el control de la situació, respectant les regles del joc responsable.

El joc responsable és aquell en el qual la persona pren decisions conscient de les circumstàncies i amb control del temps i els diners que juga. La gent que juga de manera responsable decideix per endavant la seva freqüència de joc, quants diners i temps gastarà i quan pararà. A vegades, el joc responsable implica prendre la decisió de no jugar.

Una persona que juga de manera responsable juga per diversió i no per guanyar diners o escapar dels seus problemes

Si el joc està influint de manera negativa en la vostra vida, això indica que hi ha un problema.

Preneu la vostra decisió, poseu límit al vostre joc:

 • — Inscriviu-vos a la llista de joc de la "Dirección General de Ordenación del Juego". Aquesta llista és totalment anònima i garanteix els drets de protecció de la persona.

 • — Preneu la vostra decisió: Dirección General de Ordenación del Juego

existeixen associacions d'ajuda a persones amb addicció al joc que faciliten informació, suport i ajuda pràctica entorn de l'impacte social del joc. Si el joc està influint de manera negativa en la vostra vida, demaneu ajuda:

 • FEJAR FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE JUGADORES DE AZAR REHABILITADOS
 • Avda. de la Constitución, 27 Entlo. A 03400 VILLENA (ALICANTE)
 • Tlfno: 900 200 231
 • http://www.fejar.org